O platforme riešenia sporov online

Platforma na riešenie sporov online, ktorú prevádzkuje Európska komisia, má krajinám EÚ, ako aj Nórsku, Islandu a Lichtenštajnsku umožniť mimosúdne riešenie sporov so spotrebiteľmi alebo obchodníkmi týkajúcich sa predaja tovaru alebo služieb online.

Platforma nie je prepojená so žiadnym obchodníkom. Platforma vám umožňuje predložiť spor schválenému orgánu na riešenie sporov.

Orgány na urovnávanie sporov sú nestranné organizácie/osoby. Ich cieľom je pomáhať spotrebiteľom a obchodníkom riešiť ich spory mimosúdnou cestou. Riešenie sporov zmierom je zvyčajne rýchlejšie a lacnejšie ako súdne konanie.

Používanie platformy na riešenie sporov online je jednoduché. Používatelia sú v priebehu celého procesu vedení. Platforma dokáže poskytnúť preklady do všetkých jazykov EÚ a má automatické lehoty na vybavenie sťažnosti.

Jeho výhodou je, že spotrebitelia môžu riešiť svoje spory bezplatne alebo za veľmi malý poplatok, zatiaľ čo obchodníci sa môžu vyhnúť zdĺhavým súdnym sporom a udržať si dobré vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Viac informácií a sťažnosť získate kliknutím sem alebo skopírovaním tejto adresy do adresného riadku prehliadača: ec.europa.eu/odr