Ochrana osobných údajov

1. Aký je účel tohto oznámenia o ochrane osobných údajov?

My, spoločnosť Adalékmentesen s.r.o., sme pre vás pripravili toto oznámenie, aby sme zhrnuli, čo robíme s vašimi osobnými údajmi v rámci služieb, ktoré poskytujeme. Predtým, ako začnete využívať naše služby, chceme, aby ste presne vedeli a chápali, čo sa deje s údajmi, ktoré nám zveríte, a aké možnosti a práva v súvislosti s nimi máte.

Robíme to nielen preto, že sme viazaní nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o všeobecnej ochrane údajov (ďalej len "GDPR") a zákonom CXII z roku 2011 o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "zákon o slobode informácií"), ale aj preto, že sme skutočne presvedčení, že je pre nás oboch dobré, ak ste informovaní a môžete sa rozhodnúť. Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky oblasti činnosti spoločnosti Adalékmentesen s.r.o. vrátane spracovania údajov prostredníctvom webovej stránky https://woocommerce-1035327-3670311.cloudwaysapps.com a všetkých jej podstránok. Prečítajte si tieto informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

2. Kto sme?

Spoločnosť Adalékmentesen Ltd. prevádzkuje webovú stránku a internetový obchod na adrese https://woocommerce-1035327-3670311.cloudwaysapps.com, kde nájdete všetky potrebné informácie o našich výrobkoch bez prídavných látok a môžete si ich objednať na vlastné použitie alebo na ďalší predaj.

Usmerňujú nás pri správe údajov:

 • O vaše údaje sa staráme rovnako, ako keby boli naše vlastné.
 • Poskytujeme úplnú transparentnosť o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi. Chceme, aby ste vedeli, čo sa s vašimi údajmi deje, a aby ste tomu rozumeli.
 • Vaše údaje budú poskytnuté len našim zmluvným partnerom, ktorých spolupráca je potrebná na splnenie vašich objednávok.
 • Vaše údaje neposkytneme neoprávneným osobám, pokiaľ nám to vy alebo zákon výslovne nepovoľuje alebo nevyžaduje.
 • Chceme, aby sme boli spokojní obaja: vy dostanete službu, ktorú chcete, a my na to spravodlivo použijeme vaše údaje a budeme vám môcť túto službu poskytnúť spôsobom, ktorý je z obchodného hľadiska efektívny a úspešný.

Sme správcom vašich osobných údajov. To znamená, že určujeme účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov na základe a na vyššie uvedené účely.

3. Pre koho spracúvame vaše údaje?

Pre každého, kto využíva naše služby opísané v bode 2, t. j:

 • kto sa prihlási k odberu našich noviniek
 • kto si počas nákupu vytvorí v našom internetovom obchode účet chránený heslom, aby ste mohli ľahšie zadávať objednávky a prezerať si svoje predchádzajúce objednávky
 • kto zadá objednávku v internetovom obchode bez vytvorenia účtu.

Tieto informácie sa preto vzťahujú na registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov.

Nemáme v úmysle zhromažďovať ani zaznamenávať osobné údaje osôb mladších ako 14 rokov. Ak sa zákonný zástupca (rodič alebo opatrovník) dieťaťa mladšieho ako 14 rokov dozvie, že jeho dieťa poskytlo spoločnosti Adalékmentesen Kft. údaje, môže nahlásiť vymazanie týchto údajov na adresy uvedené v časti 11 týchto podmienok používania. V takom prípade budú údaje dieťaťa z registra okamžite vymazané.

4. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Aký je účel?

Znamená to konkrétnu činnosť alebo výsledok, na dosiahnutie ktorého používame vaše osobné údaje v rámci našich služieb.

Aký je právny základ?

Právnym základom sa rozumie základ, na základe ktorého sme podľa zákona o ochrane údajov oprávnení spracúvať vaše údaje na tento účel.

Vo všeobecnosti spracúvame vaše údaje, aby ste mohli využívať naše služby opísané v časti 2 a aby sme vám ich mohli poskytnúť. Toto je príliš všeobecné, v rámci toho vám presne zhrnieme, na aké konkrétne účely a právne základy pracujeme.

Ak sú vaše údaje potrebné na uzavretie zmluvy a poskytnutie konkrétnej služby v rámci nej, nemôžete túto konkrétnu službu využívať bez týchto údajov.

Napríklad: ak chcete dostávať najnovšie správy a propagačné akcie o našej spoločnosti a produktoch, mali by ste sa prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu. Na to potrebujete svoju e-mailovú adresu a meno - bez nich sa nemôžete prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu.

Ak je spracovanie založené na zákone, t. j. je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, a vy nám ho neposkytnete, nebudete môcť využívať naše služby. Napríklad: musíme vystaviť faktúru za vašu objednávku, čo nemôžeme urobiť bez potrebných údajov, takže nemôžete uskutočniť objednávku.

Je dôležité, aby ste vedeli, že niektoré vaše údaje môžeme spracúvať na viacero účelov a právnych základov, napríklad: vaša e-mailová adresa sa spracúva na účely prihlásenia sa na odber nášho informačného bulletinu, na poskytovanie informácií o stave vašej objednávky, ale aj na účely vybavovania sťažností zákazníkov a poskytovania personalizovanej reklamy. Je teda možné, že ste už svoju objednávku dostali, že ste sa odhlásili z odberu informačného bulletinu, ale niektoré vaše údaje stále spracúvame, pretože sú potrebné na iné účely.

4.1. na zlepšenie a prispôsobenie našej webovej stránky a poskytovaných služieb, na vývoj nových produktov, na zlepšenie a prispôsobenie používateľského zážitku:

Čo je cieľom?

Naše služby a produkty vyvíjame tak, aby spĺňali očakávania našich zákazníkov a trhu a aby sme zostali konkurencieschopní, a snažíme sa ich prispôsobiť aj vašim osobným očakávaniam, záujmom a preferenciám. To sa týka všetkých kanálov, ktoré používate na to, aby ste sa s nami spojili: webové stránky, sociálne médiá, zákaznícky servis.

Aký je náš právny základ?

Oprávnený záujem podľa bodu 6.b).

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • Údaje, ktoré ste poskytli počas registrácie, objednávky alebo neskôr na účely kontaktu (napr. meno, e-mail, adresa, dodacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo).
 • Technické údaje

Údaje, ktoré sa generujú pri používaní systému Barion:

 • Údaje o transakcii (napr. ID platobnej transakcie, dátum, obsah)

4.2. Poskytovať vám personalizovanú reklamu prispôsobenú vašim záujmom

Čo je cieľom?

Na príslušných platformách (napr. facebook, google display network atď.) vám budeme zobrazovať personalizované reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom.Robíme to preto, aby sa vám zobrazovali reklamy, ktoré vás zaujímajú alebo ktoré hľadáte, takže vám chceme uľahčiť vyhľadávanie obsahu, ktorý je pre vás relevantný.

Aký je náš právny základ?

Oprávnený záujem podľa bodu 6.f).

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • Informácie, ktoré ste poskytli počas registrácie alebo neskôr na účely identifikácie a kontaktu (napr. e-mailová adresa).
 • Objednané produkty a služby
 • Technické údaje

4.3. Na účely fakturácie, účtovníctva

Čo je cieľom?

Podľa účtovných, daňových a iných zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú, sme povinní fakturovať vám objednané produkty a služby, viesť evidenciu prijatých a vydaných faktúr a potvrdení a dodržiavať účtovné predpisy. Faktúry a podklady, na základe ktorých sa vedie účtovníctvo, môžu obsahovať osobné údaje.

Aký je náš právny základ?

Naše právne povinnosti

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • E-mailová adresa, fakturačné údaje

Platba kreditnou kartou pri použití peňaženky Barion:

 • ID transakcie, dátum

4.4. Na vybavovanie sťažností zákazníkov

Čo je cieľom?

Ako internetový obchod sme povinní dodržiavať zákonné pravidlá vybavovania sťažností zákazníkov. Je aj v našom záujme, aby sme v prípade vašej sťažnosti mohli túto sťažnosť vybaviť čo najefektívnejšie a spôsobom, ktorý vás uspokojí. Môžete tak urobiť e-mailom, telefonicky alebo osobne.

Aký je náš právny základ?

Naše právne povinnosti

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo vo svojej sťažnosti:

 • Vaša e-mailová adresa a iné osobné identifikačné údaje, ak ich poskytnete.
 • informácie, ktoré ste uviedli vo svojej sťažnosti a ktoré sú potrebné na prešetrenie vašej sťažnosti

4.5. Tvorba štatistík

Čo je cieľom?

Poskytovanie štatistík o používaní našich webových stránok a služieb.

Aký je náš právny základ?

Oprávnený záujem podľa bodu 6.d).

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • Údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii, objednávke alebo neskôr na účely identifikácie a kontaktu (napr. e-mail, heslo, adresa, telefónne číslo).
 • Technické údaje

4.6. Vymáhanie našich práv a nárokov

Čo je cieľom?

Niektoré nároky (napr. na náhradu škody) je možné uplatňovať po určitú dobu, a to aj na súde, dokonca aj po skončení zmluvy. V súčasnosti je to v Maďarsku 5 rokov. Takže po skončení zmluvy môžete vy alebo my chcieť uplatniť nárok na jej základe. Môže to byť napríklad vtedy, ak máte nárok na náhradu škody, pretože sme pokazili objednávku a vy ste nedostali to, čo ste si objednali, alebo ste to nedostali tam, kde ste chceli. Túto skutočnosť môžeme prešetriť alebo dokázať opak len vtedy, ak máme k dispozícii príslušné informácie.

Aký je náš právny základ?

Oprávnený záujem podľa bodu 6 písm. a).

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • E-mailová adresa, objednávka a fakturačné údaje
 • Technické údaje

Platba kreditnou kartou pri použití peňaženky Barion:

 • ID transakcie, dátum

4.7. Na účely priameho marketingu a zasielania noviniek:

Čo je cieľom?

Či už ide o propagáciu produktov a služieb poskytovaných našou spoločnosťou alebo o propagáciu produktov a služieb poskytovaných tretími stranami, budeme vás kontaktovať priamo - vrátane personalizovaných ponúk - e-mailom, poštou alebo telefonicky. Na rovnaký účel vám budeme posielať informačný bulletin. Budeme to robiť len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Aký je náš právny základ?

Váš súhlas.

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • Informácie, ktoré ste poskytli pri registrácii alebo neskôr na identifikáciu a kontaktovanie (napr. e-mail, heslo, adresa, telefónne číslo).

4.8. Nadviazanie a udržiavanie vzťahu s protistranou:

Čo je cieľom?

Prezentovať a propagovať naše produkty a služby potenciálnym predajným partnerom. Na tento účel vás budeme kontaktovať priamo - aj s ponukami šitými na mieru - e-mailom, poštou alebo telefonicky. Na ten istý účel vám budeme zasielať newsletter pre predajcov. Urobíme to len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Aký je náš právny základ?

Váš súhlas.

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • Informácie, ktoré ste poskytli počas registrácie predajcu alebo neskôr na účely identifikácie a kontaktu (napr. e-mail, heslo, fakturačná adresa, telefónne číslo, pracovná pozícia kontaktnej osoby, názov a adresa obchodu, webová adresa spoločnosti, daňové číslo).

4.9. Kariérna databáza:

Čo je cieľom?

Komunikácia s uchádzačmi, ktorí sa uchádzajú o pracovné pozície inzerované našou spoločnosťou, a účasť na výberovom procese. V prípade výberu vytvorenie zmluvy.

Aký je náš právny základ?

Váš súhlas, ak ste zvolený/á - naša zákonná povinnosť

Aké dáta na to používame?

Údaje, ktoré nám poskytnete priamo:

 • Informácie, ktoré ste poskytli počas procesu podávania žiadosti alebo neskôr na účely identifikácie a kontaktu (napr. e-mail, heslo, adresa, sériové číslo identifikačných dokladov, telefónne číslo).

5. Čo je oprávnený záujem?

V predchádzajúcom bode bol niekoľkokrát spomenutý oprávnený záujem. Keď spracúvame údaje na základe oprávneného záujmu, máme na mysli tieto záujmy:

 1. Uplatňovanie našich práv a nárokov: Všetky nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy sa premlčujú po 5 rokoch, čo znamená, že právny nárok voči nám alebo nami môže byť uplatnený do 5 rokov od ukončenia zmluvy medzi nami. Preto je uchovávanie údajov spracúvaných na účely zmluvy o poskytovaní a vykonávaní služby nevyhnutné na účely uplatnenia takýchto nárokov alebo na oprávnenú obranu proti takýmto nárokom po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvy medzi nami.
 2. Zlepšovanie a personalizácia našich služieb, vývoj nových produktov, zlepšovanie a personalizácia používateľských skúseností: zlepšovanie a personalizácia našich služieb a používateľských skúseností je nevyhnutná na udržanie kvality služieb, udržanie zákazníkov a prilákanie nových zákazníkov.
 3. Zaznamenávanie zákazníkov, ktorí odvolali súhlas alebo namietali proti spracovaniu: aby sme vyhoveli vašej žiadosti o nekontaktovanie pri činnostiach spracovania (napr. priamy marketing, personalizovaná reklama), ktoré ste odmietli, musíme o tom viesť záznam.
 4. Štatistiky: zlepšovanie našich služieb a používateľského zážitku je nevyhnutné na udržanie kvality služieb, udržanie zákazníkov a prilákanie nových zákazníkov. To si vyžaduje, aby sme vytvárali štatistiky o používaní našich webových stránok a produktov.

Ak uplatňujeme oprávnený záujem na spracovanie vašich údajov, máte právo namietať proti spracúvaniu. Ak však môžeme preukázať, že vyššie uvedené dôvody spracúvania sú závažnými dôvodmi, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami, alebo súvisia s preukazovaním, uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov, môžeme pokračovať v spracúvaní. Podľa nášho názoru do tohto rozsahu spadajú vyššie uvedené prípady a) až d).

 1. Na účely priameho marketingu a zasielania noviniek: naším cieľom je, aby ste sa dozvedeli o službách a produktoch, ktoré poskytujeme, a aby ste ich využívali spôsobom, ktorý je pre vás dobrý a užitočný. Takto z toho profitujeme obaja, vy získate službu, ktorá vám vyhovuje, a my môžeme fungovať efektívne a poskytovať vám a našim ďalším zákazníkom niektoré naše služby s nízkymi alebo žiadnymi nákladmi.
 2. Poskytovanie personalizovaných reklám, ktoré zodpovedajú vašim záujmom: zobrazujeme vám personalizované reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. To zabezpečuje, že naša reklama môže byť komerčne efektívna a že vám a našim klientom môžeme ponúknuť naše ďalšie služby za nízke alebo žiadne náklady. Aj v týchto prípadoch máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov a my vaše údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať. Na sociálnych sieťach alebo iných webových stránkach tretích strán môžeme naďalej zobrazovať reklamy, len nebudú personalizované podľa vašich záujmov.

6. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len na účely a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Potom ich bezpečne vymažeme.

Aký čas je potrebný?

Doba trvania závisí od účelu a právneho základu, na ktorý vaše údaje spracúvame.

Vo všeobecnosti spracúvame vaše údaje na účely poskytovania našich služieb, takže zverené údaje budeme spracúvať dovtedy, kým tak neurobíme, najneskôr však do ukončenia našej zmluvy.

Od tohto ustanovenia sa môžeme odchýliť len vtedy, ak potrebujeme spracovať vaše údaje na iné účely. Ide o niektoré z prípadov uvedených v bode 4:

 • Máme zákonnú povinnosť: robíme to, čo nám ukladá zákon:

Fakturácia, účtovníctvo - 8 rokov po ukončení zmluvy

Vybavovanie sťažností zákazníkov - 5 rokov

 • Spracúvame na základe oprávneného záujmu: vaše údaje budeme spracúvať dovtedy, kým budeme mať oprávnený záujem a kým bude splnený účel spracovania. Ak úspešne vznesiete námietku proti spracúvaniu, budeme vaše osobné údaje spracúvať dovtedy, kým vznesiete námietku. Podrobnejšie informácie o tom nájdete v časti 5.
 • Budeme s nimi zaobchádzať na základe vášho súhlasu:

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas odvoláte, vaše údaje vymažeme.

7. Kto môže poznať vaše osobné údaje?

Naši zamestnanci sú vyškolení v rozsahu potrebnom na splnenie potrieb zákazníkov a zákonných požiadaviek.

Údaje, ktoré nám zveríte, odovzdáme inej osobe len vtedy, ak:

 • ste s tým súhlasili
 • nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo v našom oprávnenom záujme.
 • sme k tomu právne zaviazaní.

Naši spracovatelia údajov

Naši spracovatelia údajov sú naši zmluvní partneri, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našich služieb. To znamená, že konajú v našom mene, riadia sa našimi rozhodnutiami a my naďalej nesieme zodpovednosť za spracovanie. Nemôžu používať vaše údaje na vlastnú päsť a v prípade ukončenia našej zmluvy s nimi sú povinní zabezpečiť vymazanie údajov. Vo všetkých takýchto prípadoch zabezpečíme, aby príslušný spracovateľ údajov zaviedol vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov.

Naši partneri pre spracovanie údajov:

 • E-mailová komunikácia: Sendinblue (7 Rue de Madrid, 75008 Paríž)
 • Poskytovateľ servera: Cloudways Ltd. (WC5G+M7 Mosta, Malta)
 • Účtovníctvo: Aurum Informatic Technology Kft. (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 272.)
 • Online reklama, analýza spoločnosti Facebook Inc. (Palo Alto, Kalifornia, USA)
 • Online reklama, analýza spoločnosti Google LLC

Informácie o prenose údajov do zahraničia:

Spoločnosť Google LLC a jej pridružené spoločnosti a spoločnosť Facebook Inc. sú zahrnuté v rozhodnutí Európskej komisie o súlade s článkom 45 GDPR a vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2016/1260 a v zozname štítov na ochranu súkromia medzi USA a EÚ vytvorenom na ich základe, čo znamená, že prenosy do týchto spoločností nepredstavujú prenosy do tretích krajín mimo Európskej únie, nevyžadujú si súhlas dotknutých osôb a sú povolené podľa článku 45 GDPR. Tieto spoločnosti sa zaviazali dodržiavať GDPR.

Komu prenášame vaše osobné údaje?

Okrem vyššie uvedených spracovateľov prenášame vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom na základe zmlúv s nimi:

 • Doručenie, dopravná spoločnosť
 • Online platobná platforma: Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.)
 • Fakturačný softvér: Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.(1031 Budapest, Záhony utca 7.)

Vyššie uvedení príjemcovia prenosu sa považujú za nezávislých prevádzkovateľov, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa im prenášajú.

Ostatní partneri, ktorí majú prístup k údajom:

Aby mohli vykonávať svoju prácu, môžu im byť poskytnuté osobné údaje alebo sa o nich môžu dozvedieť v priebehu svojej práce, ale nie sú našimi spracovateľmi údajov.

 • Online marketing: Lencsés-Tóth Dávid EV (1157 Budapest, Zsókavár utca 2.)
 • Vývoj webových stránok: HOV-9 Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kéktó köz 9/B.), PixlandMedia Kft. (2049 Diósd, Diófasor utca 111 A)

8. Aké informácie o vás naša stránka zhromažďuje automaticky?

Aké nástroje a údaje o vás automaticky zhromažďujeme?

Keď navštívite našu webovú lokalitu a používate naše služby, v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov umiestňujeme do vášho prehliadača a e-mailov vo formáte HTML malé programy nazývané cookies.

Vo všeobecnosti je súbor cookie malý súbor pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý je odoslaný do zariadenia používateľa z nášho servera. Súbor cookie nám umožňuje rozpoznať, kedy sa Používateľ naposledy prihlásil na webovú lokalitu, hlavným účelom súboru cookie je umožniť Používateľovi dostávať personalizované ponuky, reklamy, ktoré personalizujú skúsenosti Používateľa pri používaní webovej lokality a vyjadrujú osobné potreby Používateľa.

Súbory cookie sa môžu používať na mnohé užitočné účely.

 • Bezpečnosť: podpora a umožnenie bezpečnosti
 • Preferencie, funkcie a služby: súbory cookie vám môžu povedať, aké sú vaše komunikačné preferencie, pomôcť vám vyplniť formuláre na webovej lokalite a uľahčiť vám ich.
 • Reklama: súbory cookie sa môžu používať na zobrazovanie relevantných reklám používateľovi na webovej lokalite aj mimo nej. Súbory cookie sa môžu používať aj na zobrazenie toho, či Používatelia, ktorí videli reklamu na webovej lokalite, následne navštívia webovú lokalitu inzerenta.
 • Výkon, analytika a výskum: takéto súbory cookie nám pomáhajú pochopiť, ako webová lokalita funguje na rôznych miestach. Môžeme tiež používať súbory cookie, ktoré vyhodnocujú, zlepšujú, skúmajú webové stránky, produkty, funkcie, služby, a to aj vtedy, keď používateľ pristupuje na webové stránky z iných webových stránok alebo zariadení, ako je počítač alebo mobilné zariadenie používateľa.

V súvislosti s používaním súborov cookie berieme do úvahy článok 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "smernica o ochrane údajov"). ktorý je nezávislým európskym poradným orgánom pre otázky ochrany údajov a súkromia, ktorého stanovisko k právu EÚ je základom pre výklad vnútroštátnych právnych predpisov vo všetkých členských štátoch, o výnimke zo súhlasu s cookies (ďalej len "stanovisko 2012/4", http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf).

Na základe zoskupenia v stanovisku 2012/4 nie je potrebné získať súhlas pre nasledujúce typy súborov cookie, ale len informovať používateľa o ich používaní.

8.1. Typy súborov cookie, ktoré používame na základe vyššie uvedeného

 1. Súbory cookie potrebné na fungovanie stránky (základné súbory cookie):
 • súbory cookie vstupujúce od používateľa: ide o súbory cookie relácie založené na identifikátore relácie (náhodné dočasné identifikačné číslo), ktorých platnosť vyprší najneskôr na konci relácie, keď ukončíte prehliadač. Poskytujú vstupné údaje používateľa, t. j. sú spojené s činnosťou používateľa pri výmene správ s poskytovateľom služieb (napr. vyplnenie formulára alebo kliknutie na tlačidlo).
 • súbory cookie na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach: umožňujú používateľom sociálnych sietí zdieľať obsah, ktorý sa im páči, so svojimi priateľmi. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď sa používateľ "odhlási" z platformy sociálnej siete alebo zavrie prehliadač.
 1. Súbory cookie pre "komfortné služby" (funkčné súbory cookie):

Súbory cookie s takýmito účelmi sa nepovažujú za "nevyhnutne potrebné" na poskytovanie služieb, ktoré používateľ výslovne požaduje, a preto sa na ich používanie vyžaduje osobitný súhlas.

 • Súbory cookie na sledovanie zdieľania obsahu v sociálnych sieťach: ak sa členovia sociálnych sietí rozhodli pre "sledovanie" v nastavení sociálnej siete, napríklad na zobrazovanie behaviorálnej reklamy.
 • Vlastné analyzátory návštevnosti: analyzátory návštevnosti sú štatistické nástroje, ktoré merajú počet návštev na webovej lokalite pomocou súborov cookie. Tieto nástroje odhadujú počet jedinečných návštevníkov, identifikujú najčastejšie používané kľúčové slová vo vyhľadávačoch, ktoré vedú na konkrétnu webovú lokalitu, a sledujú určité problémy s navigáciou na webe. Používajú sa výlučne na vlastné súhrnné štatistické účely, aby rýchlejšie a presnejšie slúžili potrebám návštevníkov.
 1. Súbory cookie týkajúce sa výkonu (Performance cookies):

Správa analytických súborov cookie (Google Analytics): táto webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics ("GA") používa "súbory cookie" (pozri vyššie), textové súbory uložené v počítačoch používateľov, na analýzu interakcií používateľov na webovej lokalite, t. j. tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní webovej lokality, napr. Služba GA nezhromažďuje žiadne osobné údaje, neukladá vaše meno ani adresu a zhromaždené údaje nemožno použiť na vašu identifikáciu. Tieto súbory "cookie" nemôžu - a ani nie sú určené na konkrétnu identifikáciu návštevníkov (IP adresa, ktorú používate, sa zaznamenáva len čiastočne). Informácie uložené v "cookie" o vašom používaní webovej lokality sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v USA.

Vyššie uvedené informácie spracúva spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa webových stránok s cieľom vyhodnocovať zvyky používateľov pri prehliadaní, zostavovať správy o spôsoboch používania webových stránok a poskytovať ďalšie služby súvisiace s používaním webových stránok. Súbory cookie, ktoré monitorujú anonymnú aktivitu pri prehliadaní webových stránok na analytické účely, však môžete kedykoľvek vypnúť.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača. Kliknutím na odkaz získate ďalšie informácie o tom, ako zakázať súbory cookie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Návštevníci, ktorí nechcú, aby spoločnosť GA informovala o ich aktivitách na tejto webovej lokalite, si môžu nainštalovať doplnok prehliadača GA, ktorý ich aktivity zablokuje. Tento doplnok dáva spoločnosti GA pokyn, aby neposielala informácie o návštevách spoločnosti Google. Ak chcete zablokovať aktivity spoločnosti GA na webe, navštívte stránku blokovania služby Google Analytics a nainštalujte si doplnok do prehliadača. Ďalšie informácie o inštalácii a odinštalovaní rozšírenia nájdete v nápovede pre svoj prehliadač.

Uistite sa, že rozšírenie prehliadača na zakázanie sa spustí len priamo v prehliadači a počítači, z ktorého bolo stiahnuté, po stiahnutí rozšírenie na zakázanie nedeaktivujte ani neodstraňujte, inak sa prehliadač obnoví a GA bude opäť funkčný. Zhromažďovaniu údajov môžete zabrániť aj prostredníctvom služby Google Analytics. V tomto prípade sa do vášho počítača umiestni "Opt-Out-Cookie", ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu informácií o návštevách.

 1. "Remarketingové" súbory cookie (reklamné súbory cookie):

Na zvýšenie počtu návštevníkov používa spoločnosť Google reklamné služby AdWords a Facebook Pixel (tzv. remarketingové súbory cookie). Tie sa používajú na zobrazovanie cielených reklám návštevníkom stránky. Google AdWords je reklamný systém spoločnosti Google založený na kliknutí, ktorý používateľom internetu zobrazuje personalizované reklamy na základe ich zvykov pri vyhľadávaní a prehliadaní. Služba Facebook Pixel si vyžaduje nastavenie súboru cookie v zariadeniach používateľov. Túto činnosť spracovania údajov Facebook a Google môžete kontrolovať a nastaviť vo svojom účte Facebook a Google.

Tieto súbory cookie nespájajú údaje s jednotlivcom. Reklamy sú zobrazované inzerentmi v závislosti od vašich návykov pri prehliadaní.

8.2. Kontrola a správa súborov cookie

Väčšina prehliadačov umožňuje používateľom kontrolovať používanie súborov cookie prostredníctvom ich nastavení. Ak však Používateľ obmedzí používanie súborov cookie na webovej stránke, môže to zhoršiť používateľský zážitok, pretože už nie je prispôsobený používateľovi. Okrem toho sa Používateľ môže rozhodnúť, že prestane ukladať personalizované nastavenia, napríklad prihlasovacie údaje.

Ak si používateľ neželá dostávať súbory cookie, môže zmeniť nastavenia prehliadača vo svojom počítači. Ak Používateľ používa Webovú lokalitu bez zmeny nastavení prehliadača, má sa za to, že súhlasí so zasielaním akýchkoľvek súborov cookie na Webovej lokalite. Webová lokalita nebude bez súborov cookie správne fungovať.

Viac informácií o súboroch cookie vrátane typov súborov cookie, spôsobov ich správy a vymazania nájdete na stránke www.allaboutcookies.org alebo www.aboutcookies.org.

Používatelia môžu tiež kontrolovať a povoliť súbory cookie na týchto odkazoch: https: //www.aboutads.info/choices a https://www.youronlinechoices.eu.

Súbory cookie od iných poskytovateľov služieb tretích strán môžete zablokovať aj na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/.

Nastavenia prehliadača:

 • Nástroje aplikácie Internet Explorer > Možnosti internetu > Súkromie > Webové stránky
 • Mozilla Firefox Nástroje > Možnosti > Súkromie
 • Safari Zmeny > Nastavenia > Súkromie
 • Google Chrome: Predvoľby > Zobraziť rozšírené nastavenia... > Ochrana osobných údajov > Nastavenie obsahu...Oblasť predvolieb > Rozšírené > Súbory cookie

9. Bezpečnosť údajov

Zabezpečíme bezpečnosť osobných údajov a tiež prijmeme technické a organizačné opatrenia a zavedieme procesné pravidlá potrebné na presadzovanie Infotv. a ďalších pravidiel ochrany údajov a dôvernosti.

Osobné údaje chránime najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, prenosom, prezradením, vymazaním alebo zničením a pred náhodným zničením alebo náhodným poškodením.

Pri prenose údajov na našej webovej stránke používame takzvanú bezpečnostnú technológiu SSL (Secure Socket Layer), ktorá zabezpečuje šifrovaný prenos údajov a vysokú úroveň bezpečnosti údajov.

10. Aké práva máte a aké rozhodnutia môžete prijímať?

Máte niekoľko práv na ochranu údajov, aby ste vedeli, čo sa deje s vašimi údajmi, a aby ste ich mohli kontrolovať.

Právo na prístup k spracovaniu údajov:

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a požiadať o informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, najmä o rozsahu, účele, trvaní, zdroji a o tom, s kým ich zdieľame, a o vašich právach na ochranu údajov. Vyžiadanie informácií je bezplatné.

Právo na opravu údajov:

Ak sú informácie, ktoré o vás máme, nesprávne, môžete nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie:

Môžete nás požiadať o vymazanie svojich údajov, ak

 • účel spracovania sa skončil.
 • údaje sme spracúvali na základe vášho súhlasu, ktorý ste odvolali, a nemáme iný právny základ na spracúvanie údajov
 • sme spracovali vaše údaje na základe oprávneného záujmu a vy ste úspešne vzniesli námietku.
 • spracovanie je nezákonné.
 • zrušenie sa vyžaduje zo zákona
 • spojené s poskytovaním internetových služieb pre deti
 • nariadené súdom alebo Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií

Právo na obmedzenie spracovania:

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania, ak.

 • spochybňujete presnosť údajov.
 • spracovanie je nezákonné, ale vy namietate proti jeho vymazaniu.
 • účel spracovania sa skončil, ale vy ho potrebujete na uplatnenie alebo obhajobu svojich právnych nárokov
 • ste vzniesli námietku proti spracovaniu a kým rozhodujeme o tom, či prevažujú naše oprávnené záujmy.

Právo odvolať súhlas:

Ak bolo spracovanie založené na vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať. Spracovanie, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu, zostáva zákonné, pretože váš súhlas bol v tom čase stále platný. Ako sme už uviedli, tie isté údaje môžeme spracúvať na viacero účelov a z viacerých dôvodov súčasne. Ak svoj súhlas odvoláte, údaje už nebudeme spracúvať na účely, na ktoré ste súhlas udelili. Môžeme ich však naďalej spracúvať na iné účely (napr. na splnenie našich zákonných povinností alebo na naše oprávnené záujmy).

Právo vzniesť námietku:

Ak uplatňujeme oprávnený záujem na spracúvaní vašich údajov, máte právo namietať proti spracúvaniu. Ak však môžeme preukázať, že naše dôvody na spracúvanie sú závažné dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami, alebo súvisia s preukazovaním, uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov, môžeme v spracúvaní pokračovať.

Právo na prenosnosť údajov:

Keď spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu alebo preto, že ich musíme spracúvať na plnenie našej zmluvy a používame automatizované spracúvanie, môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli údaje, ktoré spracúvame. Nemôžeme vám zabrániť v prenose týchto údajov inému prevádzkovateľovi. V skutočnosti, ak o to požiadate, prenesieme mu ich sami. Ak chcete vedieť viac o svojich právach na ochranu údajov, podrobné pravidlá sú uvedené v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR.

11. Ako nás môžete zastihnúť?

Oficiálne kontaktné údaje:

Sídlo: 3000 Hatvan Hrsz. 759/9 (Mészáros Lázár út)
E-mailová adresa: ugyfelszolgalat@adalekmentesen.hu
Registrujúci súd: Obchodný súd Metropolitného súdu v Budapešti
Registračné číslo spoločnosti: Cg. 01-09-306612
Daňové číslo: 26186304-2-10
Daňové číslo Spoločenstva: HU26186304
V zastúpení: Éva Annamária Kertész, Gábor Tóth, konatelia

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa nášho spracovania vašich údajov alebo nášho oznámenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás.

12. Kam sa môžete obrátiť so sťažnosťou?

Najprv nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 11. Budeme sa snažiť odpovedať na vašu žiadosť čo najrýchlejšie, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby môžeme lehotu na odpoveď predĺžiť o 2 mesiace.

Ak ste podali sťažnosť a nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo bola vaša žiadosť zamietnutá, prípadne sa domnievate, že vaše práva na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, môžete sa so svojou sťažnosťou alebo žiadosťou obrátiť na:

 • Maďarský národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefón: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • Súd v mieste vášho bydliska alebo pobytu